Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Thursday, 18 March, 2010

पंढरीच्या पांडुरंगा .....

कवी-शंकरराव साळुंखे
पंढरीच्या पांडुरंगा
तुझे डोळे बंद आहेत, तेवढं देवा बरं आहे
उघडशील डोळे तर, वीट सोडून पळून जाशील llधृll

बडवे तुझे चोर झाले, मग भक्तही महाचोर बनले
तुझ्याच साक्षीनं तुझ्या नगरीत, अभद्र व्यवहार सुरु झाले
म्हणूनच म्हणतो पांडुरंगा ... ll१ll

ठकाला राहायला मठ आहे, महाठकाला आश्रम आहे
ख-या भक्ताला फुटपाथ आहे, महारोग्यांच्या तोंडाने (घाटावर)तुझा गजर सुरु आहे
म्हणूनच म्हणतो पांडुरंगा ... ll२ll

मंत्र्याकडून तुझी पूजा, वारक-यांना रांगेची सजा
रांगेशिवाय दर्शन नाही, पैशाशिवाय स्पर्शही नाही
म्हणूनच म्हणतो पांडुरंगा ... ll३ll

स्नानासाठी चंद्रभागा, वाळवंटी चोरांचा दंगा
पुंडलिकाच्या पुढेच देवा, चालतो त्यांचा नाच नंगा
आळवून, आळवून तुझ्या अभंगा
म्हणूनच म्हणतो पांडुरंगा ... ll४ll

तुझ्या नावावर अनेकांनी, अमाप संपत्ती गोळा केली
मठ बांधले, आश्रम बांधले, सवते सवते फड झाले
वारक-यांनाही कोडे पडले
म्हणूनच म्हणतो पांडुरंगा ... ll५ll

कीर्तनाच्या फडावर, बुवाचं लक्ष बाईवर
हात ठेवून माळेवर, भजन विण्याच्या तालावर
सारा व्यवहार सुरु आहे
म्हणूनच म्हणतो पांडुरंगा ... ll६ll

आता तुझा सावता नाही, चोखा–सखा भक्त नाही
गोरा नाही, जना नाही, अभंग तुझे गायला आता
खरा तुका सापडणार नाही
म्हणूनच म्हणतो पांडुरंगा ... ll७ll

आता मात्र उघड डोळे, खरा संत शोधण्यासाठी
उद्धार त्याचा करण्यासाठी, तरच तुला देवपण आहे
नाहीतर नुसत्या दगडाला, पाणी घालायला इथं
कुणाला रे सवड आहे ?
म्हणूनच म्हणतो पांडुरंगा ... ll८ll

*******************


2 comments:

  1. I like this poem, Nice...., this is real fact of Pandharpur.

    ReplyDelete
  2. shankar salunkhe he aamachya gavache aahet

    ReplyDelete