Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

छोट्या जाहिराती (विनामूल्य सेवा)


दैनंदीन जीवनामध्ये निरनिराळ्या कारणासाठी आपल्याला छोटया जाहिराती दयाव्या लागतात. अरुणोदय मध्ये अशा जाहिराती मोफत प्रसारित केल्या जातील.अशाप्रकारे आपल्या जाहिराती अरुणोदय च्या वाचकांपर्यंत पोहोचतील व आपल्याला योग्य प्रतिसाद मिळेल.
आपल्या जाहिराती arunoday2010@gmail.com या पत्यावर ई-मेल नी पाठवा.
ही सेवा विनामूल्य आहे.
 *******************************************************
या ब्लॉगवर प्रसारित झालेल्या जाहिरातींची सत्यता पडताळून पहाण्याची जबाबदारी वाचकांची आहे.कोणत्याही प्रकारच्या फसवणुकीस प्रकाशक जबाबदार नाहीत.